SIRADIŞI DURUMLAR..!,SIRADIŞI ÇÖZÜMLER..? OTURUMU İÇİN
SUNUM GÖNDERME KOŞULLARI

Sunumların www.girisimselradyoloji2024.org adresi üzerinden sisteme girilmesi oturuma sunum göndermek tek geçerli gönderim şeklidir.
Bu oturumda hedef; işlemleriniz sırasında karşılaştığınız sıra dışı durumları ve onlarla nasıl başa çıktığınızı dinleyicilerimizle paylaşmanızdır. Bunu yaparken interaktif yaklaşım ile dinleyicilerin dikkatleri yönlendirerek bir sunum yapmanız beklenmektedir. İnteraktif yaklaşımda her bir aşamada seçenekli sorularla konu üzerinde dinleyicilerimizi düşünmeye sevk etmeniz önerilmektedir. Sununuz sırasında, varsa, sizi yanıltan nedenleri, bunları nasıl anladığınızı ve sorunu nasıl düzelttiğinizi samimiyetle paylaşmanız talep edilmektedir.
Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.
Sadece olgu sunumu niteliğindeki çalışmalar değerlendirilecektir. Sunulan olguların, sıradışı durumlara üretilen sıradışı çözümler içermesi beklenmektedir.

SUNUM ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Sistemde sunum özeti yazımı için ayrılan alan 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
Sunum göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır
Sunumda amaç, olgu sunumu ve sonuç kısmı olmalıdır.
Sunum gönderirken en son basamakta ekrana sunum önizlemesi gelir. Eğer onaylıyorsanız ‘sonlandır’ butonuna basarak bildirinizi tamamlayınız.


KONU KATEGORİLERİ

Periferikvasküler girişimsel radyoloji
Non-vasküler girişimsel radyoloji
Onkolojik girişimsel radyoloji
Nörogirişimsel radyoloji

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ

7 Aralık 2023

GERİ BİLDİRİM

Sunumların kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.