Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’nin (TGRD) düzenlediği “2024 TGRD 19. Yıllık Toplantısı ” 2-6 Şubat 2024 tarihinde, Antalya-Belek Titanic Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

Bir önceki toplantının gerçekleşmesindeki katkıları için geçen dönem bilimsel kurul başkanı Prof. Dr. Ümit Belet ve danışma kurulu başkanı Prof. Dr. Bülent Arslan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Pek çok kez kongrelerimize ev sahipliği yapan Antalya’nın iklimi, ulaşım rahatlığı, konaklama olanakları ve kongre deneyimiyle toplantımıza katkı sağlayacağını ve katılımcı memnuniyetini artıracağını düşünüyoruz.

Türk Girişimsel Radyoloji topluluğunu temsil eden en önemli kurum olarak toplantımızın birincil önceliğinin eğitim olduğunu düşünmekteyiz. Gerek bilimsel kurulumuzu ve danışma kurulumuzu oluşturan arkadaşlarımızın önerilerini, gerekse önceki toplantılarda katılımcıların ilgi tercihlerini göz önüne alarak daha interaktif bir toplantı düzenlemeyi hedefledik. Bu amaçla olgu bazlı tartışmalar, video destekli eğitim oturumları ve atölye (workshop) çalışmaları düzenledik. Yanısıra girişimsel radyolojideki son gelişmelerin ve uygulamaların, yeni çıkan literatür bilgilerinin ve yardımcı konuların aktarıldığı kısa fakat öğretici dersler planladık. Toplantımızın program akışı içerisinde her katılımcının ilgisini sağlamak adına aynı anda birden fazla salonda farklı etkinlikler olmasını amaçladık.

Gerek derneğimizin gerekse kongremizin uluslararası bilinirliliğini ve bu sayede katılımını artırabilmek amacı ile, uluslararası endüstri firmalarımızın da desteğini alarak, farklı ülkelerin Girişimsel Radyoloji Dernek yöneticilerini ve hekimlerini toplantımıza davet ettik. Umarız bu yıl, diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızla işbirliğini artırmak ve kongremizin eğitim ve bilimsel içeriğinin daha geniş bir coğrafyaya ulaşmasını sağlamak için iyi bir başlangıç olur.

Girişimsel radyolojiye gönül vermiş tüm meslektaşlarımızı, asistanlarımızı, uzmanlarımızı ve hocalarımızı aramızda görmek bizi çok mutlu edecektir. Ayrıca, camiamıza desteklerini esirgemeyen değerli endüstri temsilcilerinin de yüksek düzeyde katılımlarını bekliyoruz.

Antalya’da 2-6 Şubat 2024 tarihinde buluşmak üzere saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Levent Oğuzkurt
TGRD Başkanı
Prof. Dr. Feyyaz Baltacıoğlu
Bilimsel Kurul Başkanı